Make your own free website on Tripod.com

Co je Khatak ?

Khatakhyi logo

Můžete si přečíst o důvodech, které mne vedly k volbě názvu mé chovatelské stanice.

Kdysi jsem četla knihu "Cesta do Lhasy", její autor Evariste-Régis Huc francouzský misionář zde vypráví o cestě do Tibetu přes Mongolsko, kterou vykonal spolu s přítelem Josephem Gabetem. Oba misionáři , kromě zajímavých a někdy i strastiplných zážitků z cesty popisují nádhernou horskou přírodu, život a zvyky prostých lidí i vznešených lámů v tajuplném světě tibetských klášterů.

Zaujal mne jeden zvláštní obyčej Tibeťanů - nikdy se nevydají na cestu nebo na návštěvu bez svého KHATAKU, v překladu "stuhy štěstí". Je to kus hedvábí, tak jemného, že se spíš podobá flóru. Je bílé bavy, trochu do blankytného odstínu. Délka je přibližně trojnásobkem šířky, oba konce jsou zpravidla zakončeny třásněmi. Khataky mají nejrůznější velikosti a jsou různě drahé, je to však předmět, který nesmí chybět ani boháčům, ani chuďasům.

Nikdo se nevydá na delší cestu, aniž by si jich s sebou nenesl celou zásobu. Když jdou Tibeťané vykonat společenskou návštěvu, když chtějí nekoho požádat o službu nebo, když jdou někomu poděkovat, vždy začnou rozprostřením KHATAKU. Vezmou jej do obou rukou a podají osobě, kterou je třeba uctít. Potkají-li se náhodou přátelé, kteří se dlouho neviděli, je jech povinností vaměnit si vzájemně KHATAKY. Dělá se to tak úslužně a tak hbitě, jako když se v Evropě podává ruka.

I když se píše dopis, bývá dobrým zvykem do něho vložit malinký KHATAK. Pro Tibeťany znamená khatak vyjádření tech nejčistších a nejupřímnějších citů . Nejkásnější slova a nejcennější dárky neznamenají nic, nepřidá-li se KHATAK. S ním naopak nejobyčejnější veci získávají nesmírnou hodnotu. Když vás někdo přijde požádat o pomoc s khatakem v ruce, je takřka nemožné jej odmítnout, aniž ba se tím neurazili posvátné zvaklosti.

Tento pěkný zvyk se mi natolik zalíbil, že jsem KHATAK dala do názvu své chovatelské stanice. Druhou část názvu tvoří KHYI, což v tibetštině znamená "pes". Myslím si, že tibetský teriér je pro člověka také takovým darem, který díky své milé a všeobjímající povaze a věčné radosti ze života rozsévá kolem sebe štěstí.

HOME