Make your own free website on Tripod.com

Du-tsi Nagu Khatakhyi

click here to see him growin up... and here are the older pics of D-litter.
klikněte sem, abyste viděli jak vyrostl... a tady jsou nejstarší fotky D-vrhu.

Please wisit his owners website Shangri-la:
http://shangri-la.freeweb.hu

Fotky z dětství Pictures from his puppyhood
V překladu z tibetštiny zní jeho jméno černá saze a dostal jej proto, že se jako jediný z celého vrhu narodil po mamince černý (sice s velkými bílými znaky, ale proti sourozencům byl skoro jako ta saze:-)) Svůj nový domov našel v chovatelské stanici Shangri-la manželů Roberta a Ibolye Turakových v Maďarsku. Jak dokazují fotografie, tak se tam cítí skvěle. Nagu's name became to him because of his black colour - he was the only one from this litter, who is colored after mother. Although he has big white markings, he seemed us like a black soot - so we found a translation in Tibetan language and the name was discovered... Nagu is hapilly living with his owners in small kennel Shangri-la in Hungary.
8 týdnů - 8 weeks 8 týdnů - 8 weeks
8 týdnů - 8 weeks 11 týdnů - 11 weeks
13 týdnů - 13 weeks 10 týdnů - 10 weeks
12 týdnů - 12 weeks 12 týdnů (12 weeks) + táta Buddha (father Buddha)
4 měsíce - 4 months 12 týdnů (12 weeks) + táta Buddha (father Buddha)
4 měsíce - 4 months 4 měsíce - 4 months
Nejnovější fotografie The most recent pictures