Make your own free website on Tripod.com

Dkon-pa Ter Khatakhyi

click here to see older pics
klikněte sem pro starší fotky

Novinky Recent news
Terík se má skvěle a podle toho jak popisoval jeho rošťárny páníček Peter, tak se má úžasně i celé jeho okolí, bohužel na fotografie si budeme muset nějaký čas počkat, ale to nevadí, hlavně že víme novinky:-))) Terry is living really happily with his new owner, and from the phone call, which gave me his owner, I can imagine that Terry gives a lot of fun to the whole his neiborhood, included horses:-))
   
Fotogalerie z dětství Photos from puppyhood
Ter dostal své jméno jako prvorozený a tedy vytoužený poklad... proto jeho překlad z tibetštiny zní "Ceněný poklad"... Jak pevně věřím tak si žije dle svého jména dosud, jelikož jeho majitel pan Taraba si pro něho přiletěl z USA a odvezl si jej na koňský ranč v Connecticut. Ter's name's translation is Valuable Treasure - because he was the first born puppy from this litter and we had been impatiently waiting for the delivery, so he seemed us like a treasure. Hopefully he is living life, which suits to his name - his owner came for him from USA and took him to the horse ranch in Connecticut.
9 týdnů - 9 weeks 7 týdnů - 7 weeks
10 týdnů - 10 weeks 9 týdnů - 9 weeks
9 týdnů - 9 weeks 13 týdnů - 13 weeks
11 týdnů - 11 weeks 13 týdnů - 13 weeks
13 týdnů - 13 weeks 13 týdnů - 13 weeks